AFT

Formål: Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut den enkeltes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.

Innhold: Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som ha r behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid.

Arbeidsforberedende trening kan inneholde:

a- Avklaring og kartlegging av ressurser, karriereveiledning.

b-Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.

c-Tilrettelagt opplæring med sikte på oppnå reell og formell kompetanse.

d- Bistand til å finne passende arbeidspraksis i ordinære virksomheter med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv.

e- Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.

Tiltaksbedriften skal utarbeide en plan for den enkelte deltaker. Det er et krav at alle deltakere skal få tilbud om arbeidstrening og eller opplæring i ordinært arbeidsliv i løpet av tiltaksperioden.

Hvem kan få AFT:

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med sammensatte bistandsbehov som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger.

Varighet

Tiltaket kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år. For å sikre framdrift i tiltaket, skal NAV-kontoret vurdere status og progresjon for den enkelte deltaker hver tredje måned.

Ansettelsesforhold

Tiltaksdeltakerne skal ikke være ansatt i bedriften/virksomheten.

%d bloggere liker dette: